Khối ngoại dè dặt với chứng khoán phái sinh

Khác với động thái tích cực trên thị trường chứng khoán cơ sở, dòng tiền của khối ngoại tỏ ra khá dè dặt trên thị trường chứng khoán phái sinh.


website