Vị thế một chứng khoán phái sinh như thế nào?

Thị trường chứng khoán phái sinh là một sản phẩm bậc cao của thị trường vốn với các cơ chế vận hành phức tạp. Trong số đó phải kể đến vấn đề vị thế một chứng khoán phái sinh mà không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ.


website