Phái sinh rất gần và… rất xa

Thông thường, khi sản phẩm mới xuất hiện sẽ thúc đẩy các nhà môi giới, đơn vị phân phối tham gia tiêu thụ, đưa đến tay người có nhu cầu. Nhưng với riêng phái sinh, một sản phẩm đang nhận được nhiều sự kỳ vọng trên TTCK, quy luật trên đây có thể sẽ hơi khác.


website