Chủ tịch UBCKNN: Vẫn cần nhiều thời gian để thị trường chứng khoán phái sinh phát triển và hoàn thiện

Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất theo đúng kế hoạch, hội đủ các điều kiện cho thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm và cần nhiều thời gian để đưa thị trường CKPS phát triển, hoàn thiện; cùng với thị trường cổ phiếu và trái phiếu tạo thành thế kiềng 3 chân bền vững cho TTCK Việt Nam.


website