Thận trọng TTCK phái sinh

Hôm nay (10-8), TTCK phái sinh (TTCKPS) sẽ chính thức vận hành bên cạnh thị trường cơ sở đã tồn tại hơn 17 năm. 


website