10/8: Chính thức vận hành thị trường chứng khoán phái sinh

Ngày 10/8, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ chính thức ra mắt và khai trương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 


website