Ngân hàng gặp “vướng” khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh

Nhiều khả năng, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ được khai mở vào tháng 8 tới. 

Trong khi các công ty chứng khoán lớn đã thể hiện sự sẵn sàng tham gia thị trường này ngay khi khai mở, khi đến nay đã có 4 công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận thành viên bù trừ, thì phía ngân hàng thương mại chưa có đơn vị nào được cấp phép tham gia thị trường.


website