Vào cửa thị trường chứng khoán phái sinh, ít “vé” cho công ty chứng khoán

Vì tình chất rất mới đối với Việt Nam, cũng như nhằm giảm thiểu rủi ro khi vận hành TTCK phái sinh, nên trong định hướng xây dựng chính sách, cũng như điều hành, nhà quản lý đặt ra các yêu cầu khắt khe đối với các CTCK khi muốn tham gia TTCK phái sinh.

 


website