Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ tạo làn gió mới?

Cùng với những triển vọng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc thị trường chứng khoán phái sinh sắp đi vào hoạt động có thể sẽ tạo ra "làn gió mới" trong những tháng cuối năm 2017.


website