Đâu là những điều nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia thị trường phái sinh?

Sau khoảng thời gian dài chuẩn bị và hoàn thiện, thị trường phái sinh sẽ chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới với sản phẩm phái sinh đầu tiên được giao dịch là hợp đồng tương lai chỉ số (Index Futures). Dù thị trường phái sinh đã được hình thành và phát triển từ rất lâu nhưng đối với đại bộ phận nhà đầu tư thì đây vẫn là hình thức giao dịch khá mới mẻ. Như vậy, đâu là những điều nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia đầu tư vào thị trường này?


website