Thị trường phái sinh dự kiến khai trương đầu tháng 8

Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường phái sinh dự kiến khai trương và giao dịch ngay từ đầu tháng 8 tới.


website