Nhận diện sớm cơ hội và rủi ro chứng khoán phái sinh

Những ngày này, khi thời điểm mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh đang cận kề, bên cạnh kỳ vọng vào cơ hội từ thị trường mới mẻ này như cung cấp sản phẩm vừa mang tính phòng ngừa rủi ro và cho hiệu quả sinh lời cao, một điểm được thị trường quan tâm là khả năng nhận diện sớm nguy cơ “thao túng” giá trên thị trường này.


website