Chứng khoán phái sinh: Vì sao chọn hợp đồng tương lai dựa trên VN30?

Sắp tới thị trường chứng khoán phái sinh sẽ đi vào hoạt động với sản phẩm đầu tiên sẽ là Hợp đồng tương lai. Theo công bố, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ lựa chọn để thử nghiệm trước hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index.


website