Chưa chốt tỷ lệ ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh

Thông tin về tỷ lệ ký quỹ ban đầu 10% khi giao dịch chứng khoán phái sinh hiện nay chưa được quy định chính thức và không phải tất cả các sản phẩm phái sinh đều áp dụng chung một tỷ lệ ký quỹ.


website