Các thuật ngữ cần biết khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Thị trường chứng khoán phái sinh sắp vận hành tại Việt Nam và hiện vẫn còn rất mới mẻ với nhiều nhà đầu tư, kể cả các thuật ngữ thường dùng theo văn bản pháp luật quy định của Việt Nam.


website