Chứng khoán phái sinh trước giờ G (8): Futures thực sự dự báo tương lai?

Đã là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, chắc chắn ít nhất ai cũng từng một lần đọc các bản phân tích thị trường từ các tổ chức đầu tư. Phân tích kỹ thuật luôn chỉ ra đâu là ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, thậm chí còn dự phóng cả tương lai của thị trường trong cả năm.


website