Chứng khoán phái sinh trước giờ G (7): Gia cố cho hàng thủ

Mục đích ban đầu và chính yếu của việc ra đời các sản phẩm phái sinh nói chung và hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu nói riêng là để phòng ngừa rủi ro (hedge).


website