Mở thị trường phái sinh tỷ giá, “chợ” ngoại hối thêm sinh động

Điều hành tỷ giá sát thị trường nhưng vẫn xác định “vùng mục tiêu” để quản lý kết hợp với mở thị trường phái sinh...


website