Vì sao thị trường chứng khoán phái sinh mở cửa trước TTCK cơ sở 15 phút?

Giá hợp đồng tương lai thường được sử dụng để dự báo xu hướng của chỉ số/giá hàng hóa trong tương lai. Vai trò này được gọi là cơ chế xác lập giá của thị trường chứng khoán phái sinh.


website