Chứng khoán phái sinh trước giờ G (2): Sản phẩm là gì và giao dịch thế nào?

Hai sản phẩm đầu tiên được triển khai trên thị trường phái sinh là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu (Equity Index Futures) và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (Bond Futures).


website