Chứng khoán phái sinh trước giờ G (1): Bước chuyển về chất của chứng khoán Việt

Cuối tháng 5 này, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm một mảnh ghép mới - thị trường chứng khoán phái sinh, với hai loại sản phẩm ban đầu là hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (Equity Index Futures) và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (Bond Futures).


website