Chứng khoán phái sinh: Giới hạn vị thế với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo giới hạn vị thế áp dụng đối với hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu VN30/HNX30 với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng.


website