Thị trường chứng khoán phái sinh chưa giao dịch vào ngày 02/06

Ngày mai (02/06), thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sẽ chưa bắt đầu hoạt động. Ngày vận hành chính thức cho thị trường mới này tới nay chưa được xác định cụ thể.


website