Thị trường chứng khoán phái sinh và dư địa phát triển mới của chứng khoán Việt Nam

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thành quả đạt được đáng khích lệ, ngành Chứng khoán đang đứng trước cơ hội có thêm không gian phát triển mới khi theo định hướng của cơ quan quản lý, dự kiến trong năm 2017 sẽ mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh.


website