Mở cửa thị trường phái sinh, cần ấm hơn nóng

Hai sản phẩm đầu tiên sẽ được giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, theo kế hoạch được mở cửa vào tháng 5 tới, là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và hợp đồng tương lai chỉ số.


website