Khi TTCK phái sinh Việt Nam ra đời, đây sẽ là một chiến lược đầu tư không thể thiếu

Sự ra đời của Thị trường Phái sinh sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho nhà đầu tư. Một trong số đó là Arbitrage.


website