Hạn chế rủi ro chứng khoán phái sinh

Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho sự ra đời của TTCK phái sinh đã gần như hoàn tất để có thể đưa vào vận hành từ quý I-2017. Tuy nhiên, làm sao hạn chế rủi ro trên TTCK phái sinh vẫn là vấn đề các cơ quan quản lý đang hết sức quan tâm.


website