Công ty chứng khoán gặp khó khi chạy thử chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là khái niệm mới với nhiều nhà đầu tư, ngay cả các công ty chứng khoán lớn cũng lo lắng về khả năng thu hút nhà đầu tư.


website