Sẽ cho vận hành thử hệ thống giao dịch thị trường phái sinh từ nửa cuối tháng 10/2016

Việc chạy thử hệ thống giao dịch của thị trường phái sinh dự kiến sẽ được triển khai từ 17/10/2016 cho tới cuối năm.

 


website