MBS phối hợp với UBCK tổ chức Hội nghị tìm hiểu TTCK phái sinh

Ngày 12/10/2016, Công ty Chứng khoán MB (MBS) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tổ chức Hội nghị tìm hiểu TTCK phái sinh tại Hà Nội.


website