TTCK PHÁI SINH : SẮP MỞ SÀN, DÂN TÌNH CÒN LỜ MỜ

Trong khi ngành chứng khoán đang rất nỗ lực triển khai các hoạt động chuyên môn để thị trường khai trương đúng thời hạn, thì ở trong lòng thị trường, đa số nhà đầu tư hiện lơ mơ, “ngơ ngác” với chứng khoán phái sinh của Việt Nam.;

 


website