Chuẩn bị kỹ lưỡng cho chứng khoán phái sinh ra đời

2016-07-08

Hoàn thiện các quy chế chi tiết về sản phẩm, giao dịch, thanh toán bù trừ, thành viên và giám sát; chuẩn bị cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ để đưa thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh vào hoạt động trong quý I/2017

 


website