HNX: Tập trung mọi nỗ lực cho chứng khoán phái sinh ra đời

2016-07-06

Cùng với nhiều nhiệm vụ quan trọng khác về thị trường niêm yết, UPCoM, trái phiếu, đấu giá cổ phần, việc chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh ra đời là một nhiệm vụ trọng tâm được Sở GDCK Hà Nội (HNX) đặc biệt chú trọng từ nay tới cuối năm 2016.


website