Chứng khoán phái sinh: Công cụ đầu tư mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2016-05-09

Thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) đã phát triển rất mạnh tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới, nó được xem như là công cụ bổ sung giúp nhà đầu tư chứng khoán phòng ngừa rủi ro khi giá tài sản biến động… Tuy nhiên, CKPS đang còn khá mới mẻ đối với các nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Để có thêm thông tin về CKPS, Phóng viên Tạp chí Thị trường giá cả đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung này.

 


website