Hỗ trợ các thành viên tạo lập thị trường chứng khoán phái sinh

2016-05-13

Ngày 13-5, tại Hà Nội, Sở GDCK Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức “Hội thảo hệ thống tạo lập thị trường cho TTCK phái sinh” nhằm hỗ trợ các thành viên của Sở chuẩn bị tham gia thị trường.

 


website