Phái sinh, cần bao nhiêu năm để khẳng định?

2016-03-16

Sáng nay, SGDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố mô hình, lộ trình phát triển hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh.


website