2016 - năm của chứng khoán phái sinh

2016-01-24

Chứng khoán phái sinh sẽ ra đời và “sinh sôi” trong năm 2016 này như thế nào sau khi việc “thai nghén” nó đã hoàn tất trong năm 2015?


website