Việt Nam sẽ có thị trường chứng khoán phái sinh vào cuối 2016

2015-08-05

Bộ Tài chính đã chính thức ​ra văn bản chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc triển khai xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh với mục tiêu đưa thị trường này vào hoạt động trong quý 3-4/2016.


website