Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch Covered warrant sẽ được ban hành trong quý 1/2016

2016-01-08

Tại buổi hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant), đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết theo lộ trình thì thông tư này sẽ được ký ban hành trong quý 1/2016.


website