Sở Giao dịch Phái sinh Malaysia chia sẻ về thị trường phái sinh

2015-06-04

Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác về thị trường phái sinh, ngày 6/11, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Phái sinh Malaysia đã phối hợp tổ chức Hội thảo kinh nghiệm chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán phái sinh cho các thành viên thị trường.


website