UBCKNN: 6 tháng cuối năm triển khai hàng loạt chính sách tăng thanh khoản cho thị trường

2015-06-25

UBCKNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán phái sinh; Hoàn chỉnh pháp lý để sớm đưa vào giao dịch sản phẩm covered warrant...


website