Khoảng 15 – 20 CTCK đủ điều kiện tham gia Thị trường chứng khoán phái sinh

2015-06-04

Đó là tuyên bố của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại buổi họp báo giới thiệu về Nghị định 42/2015/NĐ – CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.


website