Tiêu chuẩn nào cho thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam?

2014-12-10

Mô hình tổ chức, sản phẩm đầu tiên, vai trò của các thành viên thị trường trong TTCK phái sinh đã được thảo luận kỹ tại Hội thảo “TTCK phái sinh, kinh nghiệm quốc tế và mô hình dự kiến triển khai” vừa diễn ra tại TP. HCM.


website