Chủ tịch UBCK: Khả năng trong quý 1 sẽ ban hành đề án thị trường phái sinh

2015-02-05

Có thể nói, năm 2015 là năm chuẩn bị cho điều kiện cho sự ra đời của TTCK phái sinh. Vì vậy UBCK sẽ tập trung cho công tác đào tạo, triển khai hạ tầng, triển khai hệ thống tại các Sở GD và CTCK, lựa chọn CTCK để có thể tham gia thị trường.


website