Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

2013-11-18

Yêu cầu tăng cường công tác giám sát thị trường chứng khoán (TTCK) đang ngày càng trở nên bức thiết trong bối cảnh TTCK Việt Nam đã hoàn thiện những cơ sở ban đầu về hàng hóa cung cấp, cơ sở vật chất và hành lang pháp lý. Đồng thời, cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu 2008 - 2009 với ảnh hưởng nặng nề đến TTCK thế giới đã cho thấy hệ thống giám sát TTCK cần phải đáng tin cậy và hoạt động hiệu quả hơn để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và trên hết là sự phát triển bền vững của thị trường.


Nghiên cứu các mô hình giám sát đang được áp dụng tại một số quốc gia tiên tiến trên thế giới cùng với những cải cách trong hệ thống giám sát sau khủng hoảng đang được thử nghiệm là công việc mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNNNN) đang nỗ lực thực hiện nhằm đưa ra những cải tiến thiết thực, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát thị trường.

website