Derivatives market, opportunities and challenges

2015-01-09

Không chỉ đưa ra những dấu hiệu chỉ báo giá trong tương lai của tài sản gốc, chứng khoán phái sinh còn là công cụ phòng vệ rủi ro cũng như đầu tư, đầu cơ hiệu quả.


Do đó, sự ra đời của TTCK phái sinh được kỳ vọng sẽ làm tăng tính hiệu quả của TTCK, tuy nhiên, với quy mô thị trường nhỏ, mức độ tham gia của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước còn khá khiêm tốn, để vận hành TTCK phái sinh thành công cũng còn nhiều thách thức.

website