Deputy senior manager HSC: Derivative market will promote increasing of the liquidity 2 - 3 times

2014-10-24

Giao dịch của các nhà đầu tư có thể không gắn liền với tài sản cơ sở, vì vậy họ giao dịch nhiều hơn so với trước đây và đặc biệt, có thể tăng tỷ lệ sử dụng đòn bẩy lên cao


Chứng khoán phái sinh (CKPS) không phải là điều mới mẻ ở các thị trường tài chính tiên tiến nhưng tại Việt Nam hiện nay, ngoài một số khái niệm về CKPS quy định tại Luật Chứng khoán, chúng ta chưa có văn bản Pháp luật cụ thể nào về thị trường CKPS.

website