Investing derivative securities , where the investors must open an account?

2014-08-25

Không phải công ty chứng khoán nào cũng được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán phái sinh, do đó nhà đầu tư muốn đầu tư sản phẩm này chỉ có thể mở tài khoản tại một số CTCK nhất định.


Theo dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh vừa được UBCKNN công bố, CTCK muốn thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh phải được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và có đăng ký hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh, có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu từ 700 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, hiện nay trên thị trường có 11 CTCK có vốn điều lệ trên 700 tỷ đồng tính đến thời điểm 30/06/2014, riêng SBS tuy đạt chỉ tiêu vốn điều lệ nhưng vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 200 tỷ đồng. Như vậy, nếu chưa thực hiện tăng vốn, đây là những công ty có khả năng đáp ứng điều kiện về thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư.

website