The State Securities Commission is consulting the market participants on the Draft Decree of the Government of derivative securities and derivatives markets

2014-08-21

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh từ 20/08/2014 đến 12/09/2014.


Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Vụ Phát triển Thị trường, địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội hoặc địa chỉ email: phattrienthitruong@ssc.gov.vn từ ngày 20/08/2014 đến ngày 12/09/2014. Điện thoại liên hệ: 04.39340750/432, Fax: 04.3934.0767.

website