The law will be completed for the Coming soon of the Market Derivative Securities in 2016

2014-10-24

“Với tiến độ xây dựng chính sách, cũng như các khâu chuẩn bị về đào tạo thành viên thị trường, người hành nghề, NĐT… như hiện tại, cơ sở pháp lý và nhân sự sẽ đảm bảo để vận hành TTCK phái sinh vào năm 2016 như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ…”, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) Nguyễn Thành Long trao đổi với ĐTCK.


TTCK phái sinh hiện rất mới đối với Việt Nam. Trong khi đây là thị trường mặc dù nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro, nhưng tự thân các sản phẩm trên thị trường này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với NĐT nếu không được trang bị kiến thức và kinh nghiệm cần thiết, nên mọi khâu chuẩn bị từ xây dựng chính sách, cho tới dự liệu phương án về đào tạo công chúng đầu tư và mô hình tổ chức hoạt động, đều được triển khai chặt chẽ, kỹ lưỡng theo hướng vừa giảm thiểu rủi ro của thị trường, vừa tận dụng tối đa đặc tính phòng ngừa rủi ro của TTCK phái sinh, để hỗ trợ TTCK cơ sở phát triển lành mạnh hơn.

website